Wie zijn wij? > Raad van Advies

Raad van Advies

De directie van Balance heeft enkele jaren geleden een Raad van Advies ingesteld. De RvA kijkt vanuit het perspectief van de klant mee over de schouders van de directie en lokaliseert kansen en bedreigingen. De RvA is tevens de 'spreekbuis' van de markt.

De advisering bestrijkt het operationele werkterrein van de onderneming alsmede de positionering van de onderneming in de samenleving.

De Raad komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar.

De leden van de Raad van Advies zijn Gerd Weyers, Joof Schöpping en Bram Adema.

Gerd Weyers doceerde aanvankelijk letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1983 richtte hij samen met Suzanne Gijsen het vertaalbureau Balance op. Gerd heeft nogal wat publicaties over juridisch vertalen op zijn naam staan. Sinds hij zich in januari 2001 uit de directie van Balance heeft teruggetrokken, fungeert Gerd als extern adviseur voor de huidige directie van Balance. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Advies. Hij is lid van de European Society for Translation Studies.

Joof Schöpping studeerde economie in Groningen en Amsterdam en vervolgens rechtsgeleerdheid in zijn geboortestad Maastricht. Bij de Universiteit Maastricht startte hij bij de sectie rechtsinformatica. Als plaatsvervangend directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gaf hij mede leiding aan een reorganisatie, en leidde hij de INK-positiebepaling en de INK-audit. Thans is hij financial controller en projectleider van een omvangrijk ICT-project. Joof was jarenlang bestuurlijk actief in de sector van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Hij was onder andere betrokken bij fusietrajecten en de wijziging in de topstructuur van de Stichting Radar. Daarnaast besteedt hij veel (vrije) tijd aan de uitgeverij Gianni die hij in 2002 met drie vrienden oprichtte.

Bram Adema studeerde Technische Bedrijfskunde (Twente 1989), Strategie (Kellogg 1998) en Financieel management (Harvard 2000). Bram was werkzaam als strategisch consultant in grote facility-management-organisaties en in verschillende directiefuncties bij grote dienstverlenende bedrijven. Hij heeft verder ervaring met benchmarking, implementaties, performance contracting, kostenreducties en outsourcing. Thans is hij algemeen directeur van FlexOffice. FlexOffice staat o.a. voor turnkey huisvestingsoplossingen tegen kosten die vergelijkbaar zijn met níet-flexibele huisvesting. In de Raad van Advies brengt hij zijn specifieke kennis in op het gebied van benchmarking en strategiebepaling.